آیا لیزر مو های زائد باعث نازایی و یا اسیب به تخمدان ها می شود

 در بلاگ

یکی از شایعه های بی اساس در مورد لیزر آسیب به تخمدان و یا سایر قسمت های بدن می باشد در سراسر دنیا حتی یک مقاله و یا گزارش در مورد آسیب به تخمدان گزارش نشده است برای پاسخ به این سوال بهتر است به شکل زیر توجه نمایید.

در شکل روبرو مشاهده می کنید که عمق نفوذ لیزر بسیار کم بوده،و هرگز وارد بافت ها و عروق بعد از پوست نخواهد شد و هرگز امکان اسیب رسیدن از طریق انرژی لیزر به سایر نواحی بدن وجود نخواهد داشت.

نوشته های اخیر
0